แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

Sort by
Show
Filter

หมวกนิรภัย S-GUARD J-1

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย กะทัดรัด รูปแบบนำสมัยและดูโฉบเฉี่ยว Advanced Features Design สันกลางหมวก เจาะรูระบายอากาศ เพื่อเพิ่มการถ่ายเทอากาศ Vented Version For Improved Air Circulation

หมวกนิรภัย S-GUARD J-1P รองในแบบปรับเลื่อน

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย กะทัดรัด รูปแบบนำสมัยและดูโฉบเฉี่ยว Advanced Features Design สันกลางหมวก เจาะรูระบายอากาศ เพื่อเพิ่มการถ่ายเทอากาศ Vented Version For Improved Air Circulation

หมวกนิรภัย S-GUARD J-1R รองในแบบปรับหมุน

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย กะทัดรัด รูปแบบนำสมัยและดูโฉบเฉี่ยว Advanced Features Design สันกลางหมวก เจาะรูระบายอากาศ เพื่อเพิ่มการถ่ายเทอากาศ Vented Version For Improved Air Circulation

หมวกนิรภัย S-GUARD S-1

คุณสมบัติหมวกนิรภัย • ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.368-2562 ใบอนุญาตที่ 6047-49/368 ชั้นคุณภาพ E, G และ C Thai Industrial Standard TIS 368-2562 License 6047-49/368 Class E, G & C • ชั้นคุณภาพ Class E, G และ C Class E - Electrical เป็นหมวกนิรภัยใช้สำหรับลดแรงกระแทกจากวัตถุ และต้านทานกระแสไฟฟ้าจากการทดสอบที่ 20000 V Class G - General เป็นหมวกนิรภัยใช้สำหรับลดแรงกระแทกจากวัตถุ และต้านทานกระแสไฟฟ้าจากการทดสอบที่ 2200 V Class C - Conductive เป็นหมวกนิรภัยใช้สำหรับลดแรงกระแทกของวัตถุ ใช้งานทั่วๆ ไปโดยไม่ระบุให้ใช้ในการต้านทานกระแสไฟฟ้า

หมวกนิรภัย S-GUARD S-1P รองในแบบปรับเลื่อน

คุณสมบัติหมวกนิรภัย • ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.368-2562 ใบอนุญาตที่ 6047-49/368 ชั้นคุณภาพ E, G และ C Thai Industrial Standard TIS 368-2562 License 6047-49/368 Class E, G & C • ชั้นคุณภาพ Class E, G และ C Class E - Electrical เป็นหมวกนิรภัยใช้สำหรับลดแรงกระแทกจากวัตถุ และต้านทานกระแสไฟฟ้าจากการทดสอบที่ 20000 V Class G - General เป็นหมวกนิรภัยใช้สำหรับลดแรงกระแทกจากวัตถุ และต้านทานกระแสไฟฟ้าจากการทดสอบที่ 2200 V Class C - Conductive เป็นหมวกนิรภัยใช้สำหรับลดแรงกระแทกของวัตถุ ใช้งานทั่วๆ ไปโดยไม่ระบุให้ใช้ในการต้านทานกระแสไฟฟ้า

หมวกนิรภัย S-GUARD S-1R รองในแบบปรับหมุน

คุณสมบัติหมวกนิรภัย • ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.368-2562 ใบอนุญาตที่ 6047-49/368 ชั้นคุณภาพ E, G และ C Thai Industrial Standard TIS 368-2562 License 6047-49/368 Class E, G & C • ชั้นคุณภาพ Class E, G และ C Class E - Electrical เป็นหมวกนิรภัยใช้สำหรับลดแรงกระแทกจากวัตถุ และต้านทานกระแสไฟฟ้าจากการทดสอบที่ 20000 V Class G - General เป็นหมวกนิรภัยใช้สำหรับลดแรงกระแทกจากวัตถุ และต้านทานกระแสไฟฟ้าจากการทดสอบที่ 2200 V Class C - Conductive เป็นหมวกนิรภัยใช้สำหรับลดแรงกระแทกของวัตถุ ใช้งานทั่วๆ ไปโดยไม่ระบุให้ใช้ในการต้านทานกระแสไฟฟ้า

หมวกนิรภัย S-GUARD SG-1

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.368-2538 ใบอนุญาตที่ (3) 768-8/368 ประเภท 2 ชั้น คุณภาพ A, B และ C THAI INDUSTRIAL STANDARD TIS 368-2538 (3)768-8/368 CLASS AB&C

หมวกนิรภัย S-GUARD SG-1V

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.368-2538 ใบอนุญาตที่ (3) 768-8/368 ประเภท 2 ชั้น คุณภาพ A, B และ C THAI INDUSTRIAL STANDARD TIS 368-2538 (3)768-8/368 CLASS AB&C