Description

หน้ากากไยสังเคราะห์

ลักษณะงาน
• โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
• โรงงานอาหารและยา
• โรงงานอิเลคทรอนิค
• โรงพยาบาล

สนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อ jands-safety@hotmail.com

สอบถามคลิ๊ก Add Line OA หรือ Add line จาก QR Code ด้านล่าง